CJ BANNERS fiesta DEF rgb

Wat is ClubJoy Premium?

ClubJoy Premium® is kwaliteitsmanagement voor het groepslessegment. Goede instructors zorgen voor kwaliteit en kwantiteit (volle zalen) in de groepslessen. Wij kunnen uw instructors naar dit level coachen.

Waarom het kwaliteitsmanagement uitbesteden?

Het antwoord hierop is tweeledig. Wij hebben de expertise en vreemde ogen dwingen. Laat u door ons ontzorgen op het gebied van kwaliteitsmanagement voor uw groepslessegment.

Welke onderdelen kent ClubJoy Premium?

We onderscheiden vier activiteiten, namelijk: Incompany kwaliteitsdag, Coaching on the Job, GF Supportdag en Inspiratiesessies.

De Incompany kwaliteitsdag is een opfriscursus voor het gehele team, inclusief een screening van de lesgeefkwaliteiten.

De Coaching on the Job is voor de instructors die extra aandacht, één op één nodig hebben, om te kunnen groeien.

De GF (GroepFitness) Supportdag is een bijscholingsdag voor de manager m.b.t. de sales, marketing en coaching van de groepslessen.

Voor de 2 inspiratiesessies bezoeken wij uw sportcentrum en spreken we over strategische onderwerpen.